Ubezpieczenie sadu od przymrozków wiosennych

Pogoda bywa nieprzewidywalna, a w gospodarstwie rolnym bardzo wiele zależy od wiosennej aury. Ujemne temperatury na wiosnę mogą doprowadzić do znacznych szkód w owocach, jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed przymrozkami wiosennymi jest skorzystanie z obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia od ryzyka przymrozków wiosennych.

jw broker

Potrzebujesz dobrego ubezpieczenia?

+48 799 717 730

biuro@jwbroker.pl

Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw w sadach od przymrozków wiosennych

Po zawarciu takiego ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia szkód na skutek przymrozków wiosennych ubezpieczyciel powinien wypłacić stosowne odszkodowanie. Na skutek wystąpienia ryzyka przymrozków zasadniczo dochodzi do obniżenia plonowania. Niższy plon to także niższy zysk dla gospodarstwa rolnego, przy czym obniżenie plonowania nie oznacza, że można zrezygnować bądź ograniczyć zabiegi agrotechniczne. Koszty stałe gospodarstwo pozostają na tym samym poziomie.

Jego broker ubezpieczeniowy doprowadzamy do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od przymrozków. Przejmujemy na siebie kontakt z ubezpieczycielem.  Przed zawarciem ubezpieczenia pomagamy zgromadzić i uzupełnić potrzebne dokumenty, a po wystąpieniu szkody zgłaszamy zdarzenie, często umawiamy oględziny miejsca szkody, odwołujemy się od decyzji i wzywamy do zapłaty.

Ile wynosi składka za ubezpieczenie sadu?

Składka za ubezpieczenie w znacznej mierze zależy od przyjętej na polisie sumy ubezpieczenia wyliczanej jako założony wartość plonu z hektara wyrażona w zł razy powierzchnia uprawy. Każdy z ubezpieczycieli określa maksymalną sumą ubezpieczenia na którą może ubezpieczyć uprawę z jednego hektara. 

Ubezpieczenie obowiązkowe upraw rolnych w tym ubezpieczenie od przymrozków jest dotowane, to znaczy że aż do 65% składki pokrywane jest ze środków budżetu państwa. Rolnik płaci pozostałą część. Z tego względu ubezpieczenie jest korzystne dla producentów rolnych. 

Ponadto, skorzystanie z ubezpieczenia upraw przymrozku stanowi także wypełnienie obowiązku ustawowego posiadania ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia rozszerzyć można o takie opcje jak: obniżenie franszyzy integralnej do 8% i zniesienie udziału własnego. Standardowo ubezpieczyciel odpowiada za szkody przekraczające 10% SU (franszyza integralna), a udział własny wynosi 10% wartości odszkodowania.  

Akcja sprzedażowa ubezpieczeń owoców od przymrozków (sady) trwa do 15.03, natomiast odpowiedzialność ubezpieczyciela za to ryzyko rozpoczyna się 15.04. 

Cały czas jeszcze można skorzystać obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw od przymrozków w sezonie wiosna 2022. W tym celu zachęcamy do kontaktu z pracownikami JW Broker, którzy znajdą dla Państwa najlepsze ubezpieczenie.


Autor wpisu – broker ubezpieczeniowy Jakub Wojtas. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie firmowej – https://jwbroker.pl.