Multi Safe

multisafebialystok

Multi Safe

150 ocen
5
Województwo: podlaskie
Miejscowość: Białystok

MULTI SAFE  główną siedzibę posiada w Białymstoku, na terenie województwa podlaskiego.

Działamy w branży BHP i P.poż. Na co dzień realizujemy zadania służb BHP w wielu organizacjach z  różnych branż co potwierdzają pozytywne referencje naszych klientów. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług oraz profesjonalna kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Nasi Inspektorzy posiadają  wiedzę oraz niezbędne kwalifikacje, aby rzetelnie i profesjonalnie zadbać o bezpieczeństwo w Państwa Firmie a dzięki praktyce są w stanie zaproponować praktyczne rozwiązania poprawiające świadomość pracowników na temat zagrożeń. Dla Państwa wygody uruchomiliśmy platformę szkoleniową e-learning dzięki, której  oferujemy szkolenia BHP w wersji online do realizacji w dogodnym pracownikowi czasie.

Oferujemy:

Kursy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż:

 • Szkolenia wstępne, 
 • Szkolenia okresowe BHP, 
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Szkolenia pracowników wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji,
 • Szkolenia w zakresie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości,
 • Szkolenie w zakresie bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest,

Kursy zakończone egzaminem kwalifikacyjnym na grupę „E” i”D”:

 • obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
 • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 • dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych
 • eksploatacja urządzeń energetycznych (cieplnych)
 • dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (cieplnych)

Ponadto oferujemy :

 • Realizację zadań służby BHP,  
 • Prowadzenie dokumentacji BHP, 
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP, 
 • Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, 
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa pracy, 
 • Reprezentowanie pracodawcy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru, 
 • Analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • Pomiary elektryczne,
 • Badania środowiska pracy.

Jako zewnętrzna, wykwalifikowana służba BHP sprawujemy bezpośredni nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz jednorazowe audyty sprawdzające stan dostosowania organizacji do wymogów prawnych. Świadczymy usługi w ramach umów oraz zleceń jednorazowych.

Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę oraz 100% satysfakcji ze świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy!

Specjalista ds. BHP i P.POŻ
Rafał Hołownia

504298004

r.holownia@multisafe.pl