Dlaczego warto mieć obsługę prawną w firmie?

Do najbardziej popularnych powodów uzasadniających korzystanie przez przedsiębiorców z obsługi prawnej można zaliczyć poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Jest ono związane ze świadomością, że w bardzo szerokiej i rozległej dziedzinie jaką jest niewątpliwie prawo istnieje i funkcjonuje podmiot lub jednostka, która w naszym interesie i imieniu czuwa nad wszelkimi zagrożeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. W czasach dynamicznie zmieniającego się stanu prawnego istotnym czynnikiem pozwalającym na uzyskanie przewagi nad konkurencją jest właściwa kancelaria adwokacka. Oprócz tego, że monitoruje ona na bieżąco wprowadzane zmiany w ustawach 
i aktach wykonawczych, to doświadczony prawnik już na etapie „vacatio legis” potrafi poinformować Klienta o nadchodzących korzyściach lub zagrożeniach, jak również wybrać i przedstawić najbardziej optymalną opcję.

Rozpoczynając, rozwijając lub planując przebranżowienie w firmie gros swojej uwagi powinniśmy przeznaczyć na zagadnienia stricte biznesowe. Korzystając z obsługi prawnej na odpowiednim poziomie mamy znacznie więcej szans na powodzenie i rozwój przedsięwzięcia. Pomoc i doradztwo w kształtowaniu, opiniowaniu, negocjowaniu i rozwiązywaniu umów, zapobieganie nieuczciwej konkurencji. To te elementy pozwalają na uniknięcie wielu potencjalnych zagrożeń. Sporządzanie dokumentów z zakresu spraw pracowniczych oraz bhp, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, jest esencją i nieodzownym elementem każdego przedsiębiorstwa. Kreacja oraz zmiana innych rodzajów umów, aktów wewnętrznych, statutów lub regulaminów z zakresu prawa pracy, stanowi uzupełnienie całości tak istotnej kadrowej strefy. Prawidłowo prowadzona obsługa prawna jest jak niezbędna ilość „smaru” w dobrze naoliwionej maszynerii, jaką jest sprawnie funkcjonująca firma.Konsekwencje zawarcia lub sporządzenia niekorzystnych kontraktów, regulaminów, aneksów jak i wszelkiego rodzajów dokumentów z mocą prawną mogą być bardzo dotkliwe i w fundamentalny sposób wpływać na przyszłość przedsiębiorstwa. Funkcjonujące w dynamicznej rzeczywistości działalności biznesowej czasami mimo najszczerszych chęci i środków ostrożności popełniamy błędy, które mogą w sposób bezpośredni wpływać na wynik finansowy i kondycję ekonomiczną firmy. Właśnie wtedy właściwa reprezentacja i prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy, pozwoli na uniknięcie lub minimalizację negatywnych konsekwencji skutków prawnych. Posiadając nawet dość duże pojęcie na temat funkcjonujących przepisów, to nie sposób być specjalistą i posiadać wiedzę na odpowiednim poziomie we wszystkich dziedzinach prawa. Decydując się na współpracę i zlecając szeregu formalności jak i obowiązków natury urzędowej wyspecjalizowanej kancelarii, możemy się skupić na rozwijaniu firmy i jak najszybszym osiągnięciu zakładanego celu.

Obsługa prawna i doradztwo prawne dla firm jako kompleksowa usługa jest swoistym „parasolem ochronnym”, zapewnia ona przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Wsparcie profesjonalistów z różnych dziedzin prawa pozwala jednocześnie minimalizować ryzyko zagrożeń pojawiających się w obszarze działalności danej firmy. Bez znaczenia jest wielkość i struktura podmiotu, branża w jakiej funkcjonujemy, czy też budżet nie musi być określonych rozmiarów. Udzielana pomoc ma na względzie specyfikę sytuacji jak i indywidualne potrzeby klienta. Prezentowane możliwości rozwiązań prawnych oraz zastosowanie określonych interpretacji oferowanych w ramach takich porad, zabezpiecza interesy przedsiębiorstwa. Właściciel czy też udziałowiec posiadając takie wsparcie łatwiej może przenieść biznes na wyższy szczebel rozwoju. Z tego też powodu prowadzenie własnej działalności gospodarczej w przyjaznym otoczeniu zawodowego pełnomocnika jest tak istotne. Pozwala ono na uniknięcie negatywnych skutków prawnych,  a te mogą wynikać z zawierania szeregu różnorodnych umów, kontraktów handlowych wpływających na zobowiązania i kondycję firmy. Profesjonalna pomoc w tym zakresie pozwoli uniknąć wielu zagrożeń oraz skoncentrować się na tym co najważniejsze, czyli rozwoju. 

Autorem wpisu jest adwokat Marek Kowalewicz z Białegostoku.